Zdrowie Priorytetem

Działania

Działanie 1: Efektywne zarządzanie i wdrażanie transgranicznym projektem współpracy

W ramach działania, na obu Uniwersytetach powołany został zespół zarządzający i administrujący projektem. Ponieważ projekt w dużej mierze skupia się na działaniach badawczo-naukowych, za poprawną realizację merytoryczną projektu odpowiada kierownik merytoryczny projektu z tytułem profesorskim ze strony Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (UMwL). Jego praca dotyczy oceny kierunków realizacji projektu, metodologii badawczej, opracowanych kierunków kształcenia i wyrażania opinii eksperckich odnośnie realizowanych zadań. Osobą odpowiedzialną za właściwe zarządzanie projektem, zgodnie z przepisami prawnymi, wymaganiami Programu i zawartą umową o dofinansowanie, będzie koordynator projektu ze strony UMwL. Za koordynację działań po stronie Narodowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie (LNMU) będzie asystent kierownika projektu. Obowiązki związane rozliczeniami finansowymi projektu oraz dokonywaniem zamówień zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych i procedurami PRAG pełnią 2 osoby z UMwL i 2 z LNMU.

 

Zostanie przeprowadzony zewnętrzny audyt finansowy (trzykrotnie w trakcie projektu), zaś na koniec – ewaluacja projektu.

 

W ramach działania zostanie zorganizowanych 8 spotkań zespołu zarządzającego projektem w Lublinie i Lwowie. Zostanie też zakupiony niezbędny sprzęt i wyposażenie.

Kalendarium

Styczeń 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Obszar wsparcia

 
Źródło: http://www.pl-by-ua.eu/pl